Individuele begeleiding

Iemand wees het me aan en ik vond het zelf

Mijn opleiding heeft als bases Transactionele Analyse (TA) en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Ik ga ervan uit dat ieder mens kan en wil leren en daarvoor allerlei hulpbronnen in zich heeft. Ik werk zowel interpsychisch (hoe doe je iets en wat is het effect ervan op anderen?) als intrapsychisch (wat maakt dat je dit doet, en wil je dat zo houden?) Mijn uitgangspunt bij het laatste is dat de gedragskeuze die iemand in het verleden maakte op dat moment de beste optie was en een positieve bedoeling had. Het blijven kopiëren van diezelfde keuze in de huidige omstandigheden kan echter een bron van problemen vormen. Inzicht in de oorsprong en vooral begrip ervoor helpt dan om het patroon los te laten en nieuwe opties uit te proberen.

Coaching richt zich met name op het beter functioneren op de werkplek. Kenmerk is dat de leervraag tot stand komt op basis van informatie van de gecoachte én door observaties van de coach op de werkplek. Op basis daarvan wordt een leercontract gemaakt wat de gecoachte beter wil kunnen als de begeleiding is afgerond.

Supervisie houdt zich bezig met wederkerende problemen op de werkplek, en/of op persoonlijk niveau: het combineren van de werksituatie met de privé-situatie. De leervraag komt tot stand op basis van informatie die de supervisant geeft. De supervisor helpt door vragen, samenvattingen en confrontaties om de leervraag scherp te krijgen. Op basis daarvan wordt een leercontract gemaakt wat de supervisant beter wil kunnen en durven na de begeleiding. Centraal staan het gedrag (en het effect ervan op anderen) van de supervisant én de interne drijfveren om de dingen zo te doen.

Therapie is nodig als iemand een leerblokkade heeft. De cliënt heeft een wederkerend probleem waarin sprake is van patroonmatig gedrag. Hij of zij kan in bepaalde situaties niet denken en kiezen wat te doen, maar handelt impulsief en reactief en kan dit patroon niet veranderen. De oorzaak is vaak een blokkade op ‘zijnsniveau’: een overtuiging die onbewust en diep geworteld is en die ooit nuttig en zinvol is geweest. Meestal heeft deze overtuiging geholpen om voortaan zo te handelen dat een pijnlijke ervaring zich niet kon herhalen. De therapeut kan de cliënt helpen deze blokkade op te sporen, te begrijpen, en een nieuwe keuze te maken, een andere overtuiging als uitgangspunt te nemen. Net als bij supervisie wordt het leercontract gemaakt op basis van informatie van de cliënt en de interactie met de therapeut.

Naast deze vormen van begeleiding werk ik ook met vragen in het kader van reïntegratie.