Trainingen

Verwondering vormt de basis van alle kennis

Onderstaande trainingen vallen onder het ‘open aanbod’. Dat wil zeggen dat u zich als individu kunt inschrijven voor deelname. Meer informatie over de trainingen op het gebied van Management Drives vindt u op die pagina.

Confronteren met respect(i.s.m. Jasper Rienstra)

Sommige mensen durven niet te confronteren, ze stellen het uit. Of ze geven hun kritische informatie zo verhuld dat de boodschap eenvoudig te vermijden is en niet verstaan wordt. Andere mensen (of dezelfde mensen op andere momenten) durven het wel maar bereiken er ongewenste effecten mee. Zij flappen hun irritatie er ondoordacht uit of confronteren zo scherp dat de aangesproken persoon defensief reageert. Dan komt de boodschap ook niet binnen. Goed confronteren vanuit respect én gehoord worden is lastig en vereist dat u een volwassen, congruente boodschap uitzendt. In deze training leert u de patronen te herkennen die maken dat confrontaties vermeden worden, door u en/of de mensen in uw werkomgeving. U oefent met het voorbereiden en het plaatsen van professionele, effectieve en respectvolle confrontaties. Meer informatie op de website van Mooi Boos.

Effectief boost zijn (i.s.m. Nicoline van der Heijden)

Een tweedaagse training voor mensen die willen oefenen hoe ze hun boosheid effectief in kunnen zetten. We werken o.a. met een acteur die feedback geeft op gedrag in de vorm van gedrag en uitlegt waarom dit het gedrag is dat je oproept. Je grens stellen, je eigen stressreacties leren kennen, omgaan met de stressreacties van anderen (o.a. agressie) zijn onderwerpen waar we mee aan de slag gaan. Meer informatie op de website van Mooi Boos.

Omgaan met macht (i.s.m. Margreeth van der Kooij)

Een training voor leidinggevenden, adviseurs en begeleiders uit alle werkvelden. Macht speelt altijd en overal. Het is een begrip dat we vaak maar al te graag ontkennen, het is beladen. We associëren macht meestal met machtsmisbruik. Macht is vies, macht mag niet. En dus kan macht niet herkend en onbewust zijn gang gaan. Is macht ons de baas, via ons onbewuste zelf of via de (on)bewuste ander. Tijdens een training van twee 2-daagse conferenties kunt u zich bewust worden wat macht is, hoe het een rol speelt in uzelf en in relatie tot de ander en de organisatie. De eerste tweedaagse draait om het thema: Macht, ikzelf en de ander, de tweede tweedaagse geeft een verdieping rond het thema: Macht, ikzelf en de organisatie. Bij deze training is een test Management Drives inbegrepen. Meer informatie onder de knop agenda. Deze training kan ook op maat verzorgd worden voor leer- en netwerkgroepen.

Voor meer informatie gaat u naar Contact.